4 Mayıs 2013 Cumartesi

İtalyancada Potere Fiilinin Kullanımı

İtalyancada potere fiilinin kullanımını anlatacağız. Potere fiili İngilizcedeki "can" fiili gibidir. Potere fiilinin anlamı "...(y)ebilmek, ...(y)abilmak, ... meye / maya gücü yetmek, yapabilmek"tir.

potere : gücü yetmek, yapabilmek, ...ebilmek

İlk önce potere fiilinin Presente (Geniş Zaman) çekimini öğrenelim.

Potere Fiili Presente (Geniş Zaman) Çekimi

Potere fiili düzensiz bir fiildir. Potere fiilinden sonra gelen fiiller her zaman mastar halinde olur.

io posso

tu puoi

lui può  (erkek)

lei può  (dişi)

Lei può  (nezaket şekli)

noi possiamo

voi potete

loro possono

Loro possono  (nezaket şekli)

Örnekler

Io posso parlare : Ben konuşabilirim / konuşabiliyorum

Tu puoi vedere : Sen görebilirsin / görebiliyorsun

Lui può trovare : O bulabilir / bulabiliyor

Lei può fumare : O sigara içebilir / içebiliyor

Lei può sapere : Siz bilebilirsiniz / bilebiliyorsunuz

Noi possiamo imparare : Biz öğrenebiliriz / öğrenebiliyoruz

Voi potete pensare : Siz düşünebilirsiniz / düşünebiliyorsunuz

Loro possono cominciare : Onlar başlayabilirler / başlayabiliyorlar

Loro possono accettare : Sizler kabul edebilirsiniz / edebiliyorsunuz

Yukarıdaki örneklerde ikinci kısımdaki kelimeler potere fiilinde bu anlamda çıkabileceğini göstermek için yazılmıştır. Aklınızda bulunsun.

potere parlare : konuşabilmek

potere imparare : öğrenebilmek

potere imparare qualcosa : birşeyler öğrenebilmek

potere studiare : ders çalışabilmek

potere trovare qualcosa : birşeyler bulabilmek

potere accettare tutto : herşeyi kabul edebilmek

potere abitare in Italia : İtalya'da ikamet edebilmek, oturabilmek

potere cominciare subito : hemen, derhal başlayabilmek

potere stare bene : iyi olabilmek

potere lavorare con tutti : herkesle çalışabilmek

potere pensare a tutto : herşeyi düşünebilmek

non potere ballare : dans edememek

non potere portare : taşıyamamak, götürememek

non potere desiderare niente : hiçbir şeyi arzu edememek

non potere cominciare oggi : bugün başlayamamak

non potere fumare : sigara içememek

Önemli

Non olumsuzluk ekini şimdi ikinci fiilden önce kullanacağız. Anlamda değişiklik olacak.

potere non pensare : düşünmeyebilmek

potere non lavorare : çalışmayabilmek

potere non sapere : bilmeyebilmek

potere non abitare in Italia : İtalya'da ikamet etmeyebilmek, oturmayabilmek

potere non parlare con una donna : bir kadınla konuşmayabilmek

potere non desiderare nulla : hiçbir şeyi arzu etmeyebilmek

potere non pensare a nessuno : hiç kimseyi düşünmeyebilmek

potere non volere : istemeyebilmek

Yukarıdaki son örneklerde non olumsuzluk ekini ikinci fiilden önce kullanarak anlamlarda değişiklik
yaptık. Non olumsuzluk eki hem potere fiilinden önce hem de potere fiilinden sonra gelen ikinci fiilden önce kullanılabilir.

Şimdi non kelimesini hem potere fiilinden önce hem de potere fiilinden sonra gelen ikinci fiilden önce kullanalım. Çok farklı bir anlam ortaya çıkacak. :)

non potere non parlare : konuşmamazlık edememek  (konuşmadan edememek, yani konuşmak
zorunda olmak)

non potere non cominciare : başlamamazlık edememek  (başlamadan edememek)

non potere non imparare : öğrenmemezlik edememek  (öğrenmeden edememek)

non potere non desiderare : arzu etmemezlik edememek  (arzu etmeden edememek)

non potere non lavorare : çalışmamazlık edememek  (çalışmadan edememek, çalışmadan duramamak)

non potere non accettare : kabul etmemezlik edememek  (kabul etmeden duramamak, kabul etmeden edememek)

non potere non pensare : düşünmemezlik edememek  (düşünmeden edememek, düşünmeden duramamak)

non potere non parlare con lui : onunla konuşmamazlık edememek  (onunla konuşmadan edememek, onunla konuşmadan duramamak)

non potere non studiare : dersçalışmamazlık edememek  (ders çalışmadan edememek, ders çalışmadan duramamak)

Öyleyse, "non potere non ..." yapısının anlamı: ...memezlik edememek, ...meden duramamak, ...meden edememek

Son örneklerimizi de verelim ve potere konusunu bitirelim:

Cosa posso io? : Ben ne yapabilirim?

Tu puoi parlare : Sen konuşabilirsin

Cosa posso parlare io? : Ben ne konuşabilirim?

Tu puoi parlare italaino : Sen İtalyanca konuşabilirsin

Come posso parlare italiano? : Ben nasıl İtalyanca konuşabilirim?

Lei può parlare bene italaino : Siz iyi İtalyanca konuşabilirsiniz

Dove può lui parlare italaino? : O nerede İtalyanca konuşabilir?

Lui può parlare italiano in Italia : O İtalya'da İtalyanca konuşabilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder